Detail Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)


Kategori OPT: Penyakit
Nama Umum: Kapang kelabu
Nama Latin: Botrytis cinerea Pers.
Nama Daerah: Kapang Kelabu
Faktor Yang Mempengaruhi: Cendawan dapat bertahan sebagai saprofit pada sisa-sisa tanaman sakit, dan penyakit biasanya hanya terjadi pada musim hujan pada kondisi yang sangat lembab
Tindakan Preventif:
Pengendalian: Pengendalian dilakukan dengan sanitasi lingkungan pertanaman dan penjarangan tanaman/bunga.
Bahan Aktif yg dapat digunakan:
Deskripsi: Cendawan ini mempunyai inang yang luas, seperti gladiol, anggrek, violces, begonia, lili, mawar, bunga kertas, dan gulma air. Konidia berkecambah pada petal bunga, yang kemudian berkembang menjadi bercak kecil dan bundar dan membesar. Bila kelembaban pada lingkungan pertanaman tinggi (terutama pada musim hujan), intensitas serangan dapat meningkat dan menyebabkan busuk bunga. Cendawan mempunyai konidiofor bercabang-cabang, bersekat, berwarna kelabu, dengan konidium lonjong atau hampir bulat, berukuran 12 - 13 x 9 - 10 ?m. Spora cendawan dapat menyebar dengan perantaraan angin atau serangga. Cendawan dapat bertahan sebagai saprofit pada sisa-sisa tanaman sakit, dan penyakit biasanya hanya terjadi pada musim hujan pada kondisi yang sangat lembab.

Endemik Lokasi Serangan OPT